Společenská odpovědnost

Flenexa plus s.r.o. je společensky odpovědná firma

Zavazujeme se k trvalému růstu prostřednictvím neustálých investic do vývoje produktů, výrobních metod a vzdělávání našich pracovníků v oblasti kovovýroby. Usilujeme o to, aby byla Flenexa plus veřejností i jednotlivci nadále vnímána jako společnost zastávající přední místo ve svém oboru. Když se tedy řekne kovovýroba a obrábění Olomouc, měla by se veřejnosti vždy vybavit Flenexa plus.

Svých cílů chceme dosáhnout citlivým, otevřeným a čestným přístupem a usilujeme o to, aby veškeré aspekty našeho podnikání měly co nejmenší dopad na životní prostředí.

Náš přístup ke společenské odpovědnosti firem (CSR)

Ve společnosti Flenexa plus vnímáme zátěž životního prostření a snažíme se ji ve své činnosti co nejvíce eliminovat. Ve své činnosti dbáme na co nejlepší využití zdrojů, dbáme na vznik co nejmenšího množství odpadů a efektivitu výroby. K tomu se snažíme motivovat i své zaměstnance a partnery.

Aktivně se angažujeme ve výrobě zelené energie z obnovitelných zdrojů. Sami provozujeme několik elektráren využívajících obnovitelné zdroje.

Divize odpadového hospodářství společnosti se podílí na materiálovém využití odpadů a svými inovativními a výzkumnými záměry udává směr v oblasti moderního využití odpadů. V rámci odpadové divize společnost provozuje například kompostárnu pro zpracování biologického odpadu.

Flenexa plus se snaží být společensky odpovědnou firmou nejenom v enviromentální oblasti, ale i v sociální a ekonomické oblasti.