Průmysl 4.0

V rámci zvýšení produktivity a efektivity kovovýroby aplikuje naše firma koncept průmyslu 4.0.

Digitalizace výroby, která probíhá nejen při kovoobrábění či frézování na robotizovaných pracovištích, nám umožňuje adaptovat se na změnu (trhu) a udržet konkurenceschopnost. Využití umělé inteligence a maximální automatizace procesů je nezbytnou součástí tzv. „chytrých továren“, ke kterým Flenexa plus s.r.o. patří.

Koncept průmyslu 4.0 je pro nás cesta, jak dosáhnout 100% kvality kovovýroby, absolutní spokojenosti zákazníka a stále tak patřit mezi nejlepší specialisty na kovoobrábění v Olomouckém kraji.

Spolupracujeme s firmou AP optimal s.r.o., která pro nás zajišťuje automatickou dokumentaci výroby a analýzu těchto dat. Toto programové řešení AP Stat nám umožňuje nejen online sběr dat, ale také vyhodnocení těchto dat k případnému odhalení slabých míst. Cílem je např. odstranění neefektivních strojních časů, práce, atd…