Politika kvality

V Přáslavicích dne 1. 5. 2018 firma Flenexa plus s.r.o. vyhlásila následující politiku kvality v souladu s ISO 9001:2015

 

Politika KVALITY
společnosti Flenexa plus s.r.o.

 

Politika kvality obsahuje záměry a závazky vedení společnosti v oblastech klíčových pro spokojenost zákazníka a naplnění vlastních strategických cílů. 

 1. Vztah k zákazníkům
  • Za všech okolností, vždy včas a v očekávané kvalitě plnit požadavky zákazníků.
  • Vytvářet oboustranně prospěšné dlouhodobé vztahy.
  • Profesionální a čestné jednání.
 2. Kvalita realizovaných zakázek v kovovýrobě
  • Technologická kázeň a důsledná kontrola
  • Kvalitní technické a technologické zázemí
  • Spolupráce se specialisty v oblastech podnikatelského zaměření firmy
  • Spolupráce s dodavateli s požadovanou kvalitou dodávek a vytváření oboustranně výhodných dlouhodobých vztahů
 3. Účast pracovníků
  • Profesionální a odborná úroveň vlastních i externích pracovníků
  • Kontrola vlastní činnosti a plná odpovědnost za její výsledky
  • Týmová práce a vzájemná komunikace
  • Respektování pravidel stanovených požadavky systému managementu kvality a aktivní přístup k trvalému zlepšování všech procesů
 4. Systém managementu kvality (QMS)
  • V roce 2018 aplikovat systém ISO 9001 procesní systém řízení společnosti (systém managementu kvality), který je chápán jako příležitost a prostředek k optimalizaci všech firemních procesů a poskytuje nástroje k jejich neustálému zlepšování.