Qualitätspolitik

V Přáslavicích dne 1. 5. 2018 firma Flenexa plus s.r.o. vyhlásila následující politiku kvality

 

Politika KVALITY
společnosti Flenexa plus s.r.o.

 

Politika kvality obsahuje záměry a závazky vedení společnosti v  oblastech klíčových pro spokojenost zákazníka a naplnění vlastních strategických cílů. 

 1. Vztah k zákazníkům
 • Za všech okolností, vždy včas a v očekávané kvalitě plnit požadavky zákazníků.
 • Vytvářet oboustranně prospěšné dlouhodobé vztahy.
 • Profesionální a čestné jednání.
 1. Kvalita realizovaných zakázek
 • Technologická kázeň a důsledná kontrola
 • Kvalitní technické a technologické zázemí
 • Spolupráce se specialisty v oblastech podnikatelského zaměření firmy
 • Spolupráce s dodavateli s požadovanou kvalitou dodávek a vytváření oboustranně výhodných dlouhodobých vztahů
 1. Účast pracovníků
 • Profesionální a odborná úroveň vlastních i externích pracovníků
 • Kontrola vlastní činnosti a plná odpovědnost za její výsledky
 • Týmová práce a vzájemná komunikace
 • Respektování pravidel stanovených požadavky systému managementu kvality a aktivní přístup k trvalému zlepšování všech procesů
 1. Systém managementu kvality (QMS)
 • V roce 2018 aplikovat systém ISO 9001 procesní systém řízení společnosti (systém managementu kvality), který je chápán jako příležitost a prostředek k optimalizaci všech firemních procesů a poskytuje nástroje k jejich neustálému zlepšování.